A finalidade deste blog é a realización do proxecto do Ciclo Superior de Xestión e Organización dos Recursos Naturais e Paisaxísticos no IES de Arzúa (A Coruña), asignatura impartida por Marina Engroba.
O noso obxectivo é a realización dun estudio xeral das Illas Cies, co que pretendemos amosarvos a extraordinaria beleza e singulariedade deste fermoso lugar.
Esperemos que vos guste e que vos sirva de utilidade toda a información que vos ofrecemos neste blog.

10/11/08

Donde están?

As Illas Cíes ( 42º 15´ Latitude Norte y 8º 54´Lonxitude Oeste ) atópanse situadas en Galicia, na provincia de Pontevedra, a entrada da Ría de Vigo en disposición de norte a sur, constituíndo unha barreira natural da ría, protexéndoa dos temporais atlánticos do 3º e 4º cuadrante.Ver mapa de situación.

O arquipélago está formado por tres illas principais: Illa de Monte Agudo (ou do Norte), Illa do Faro (ou do Medio) e Illa de San Martiño (ou do Sur), e por outras menores como o Illote Boeiro ou o Illote de Viñes. As dúas primeiras están unidas entre si por unha barreira areosa resultado da ación das correntes mariñas (a praia de Rodas).

Para aceder ás illas, a única vía de aceso, é o servicio de transporte marítimo de pasaxeiros dende os portos de Vigo, Cangas e Baiona; durante os meses de verán e en Semana Santa, sempre e cando o tempo o permita. A Illa de San Martiño é a única que non está comunicada por liña regular, polo que só se pode ir a ela mediante embarcacións privadas.

0 comentarios:

 
ILLAS CIES - © 2007 Template feito por Templates para Você