A finalidade deste blog é a realización do proxecto do Ciclo Superior de Xestión e Organización dos Recursos Naturais e Paisaxísticos no IES de Arzúa (A Coruña), asignatura impartida por Marina Engroba.
O noso obxectivo é a realización dun estudio xeral das Illas Cies, co que pretendemos amosarvos a extraordinaria beleza e singulariedade deste fermoso lugar.
Esperemos que vos guste e que vos sirva de utilidade toda a información que vos ofrecemos neste blog.

2/3/09

O lago

Esta pequena lagoa de auga salgada reúne unha serie de caraterísticas que lle confiren unha especial importancia ecolóxica. Nas súas reducidas dimensións encóntranse varios ambientes distintos: areais, rochedos e praderías de fanerógamas mariñas. É un lugar de recrutamento para moitas especies, en especial peixes: a gran cantidade de pequenos invertebrados e a presenza de zostera con algas epífitas asociadas, proporcionan abundancia de alimento ó tempo que ofrece refuxio ás crías fronte ós depredadores.
Os principais invertebrados son o bivalvo Loripes lacteus, que resalta pola súa densidade, así como varias familias de poliquetos: Maldanidae, Neridae, Eunicidae e a especie Arenícola marina. Dos gasterópodos, Hinnia pfeifferi e Hidrobia neglecta, aparecen na lagoa de modo único na ría de Vigo. Son frecuentes os camaróns e outros pequenos crustáceos. Nas zoas de rocha viven buxainas (Gibbula spp.) ou bígaros, anémonas, ascidias, lapas, etc.
Existe unha gran variedade e abundancia de peixes. Dende o dique que une as illas é fácil apreciar: muxes (Chelon labrosus), sargos (Diplodus vulgaris), maragotas (Labrus bergylta), abadexos (Pollachius pollachius), doncelas xulias (Coris julis), etc. E sobre as rochas gobios e blénidos. Outros peixes como os congrios (Conger conger), primitas (Callionymus lyra), peixes planos e anguías (Anguilla anguilla) viven normalmente na zona interna do lago.

0 comentarios:

 
ILLAS CIES - © 2007 Template feito por Templates para Você