A finalidade deste blog é a realización do proxecto do Ciclo Superior de Xestión e Organización dos Recursos Naturais e Paisaxísticos no IES de Arzúa (A Coruña), asignatura impartida por Marina Engroba.
O noso obxectivo é a realización dun estudio xeral das Illas Cies, co que pretendemos amosarvos a extraordinaria beleza e singulariedade deste fermoso lugar.
Esperemos que vos guste e que vos sirva de utilidade toda a información que vos ofrecemos neste blog.

27/2/09

Fondos rochosos

Nos fondos rochosos, a competencia polo espazo determina o establecemento de comunidades caracterizadas pola presenza maioritaria dunha especie, que se ve favorecida polas condicións reinantes: profundidade, efecto das ondas e disposición das rochas. Isto sucede de maior a menor profundidade co mexillón (Mytilus galloprovincialis), o ourizo (Paracentrotus lividus) e a anémona (Anemonia sulcata). A abundancia e diversidade de animais e notoria, aparecendo entre as especies maioritarias as estrelas de mar, esponxas e poliquetos. A morfoloxía do sustrato e condicionante, existindo en covas ou paredes determinados organismos como a cucumaria (Aslia lefevrei) ou a man de morto (Alcyonium digitatum).

0 comentarios:

 
ILLAS CIES - © 2007 Template feito por Templates para Você