A finalidade deste blog é a realización do proxecto do Ciclo Superior de Xestión e Organización dos Recursos Naturais e Paisaxísticos no IES de Arzúa (A Coruña), asignatura impartida por Marina Engroba.
O noso obxectivo é a realización dun estudio xeral das Illas Cies, co que pretendemos amosarvos a extraordinaria beleza e singulariedade deste fermoso lugar.
Esperemos que vos guste e que vos sirva de utilidade toda a información que vos ofrecemos neste blog.

27/2/09

Fondos móbiles

Os fondos móbiles (area, cascallos e maërl) ocupan a maior parte do sublitoral oriental das illas. Caracterízanse pola escaseza de organismos sésiles, xa que a mobilidade do sedimento dificulta o seu asentamento. A maioría da fauna bentónica vive enterrada entre o sedimento: importantes poboacións de navallas (Ensis arquatus), ameixas ( Venerupis rhomboides), reloxo (Dosinia exoleta), ourizos (Echinocardium cordatum, Echinocardium pennatifidum), cangrexos (Atelecyclus undecimdentatus), lancetas (Branchiostoma lanceolatum), etc. Outras aproveitan a estabilidade que proporcionan fragmentos grandes de cunchas para instalarse: chafarrocas (Lepadogaster sp.) e pequenos ourizos (Psammechinus miliaris)
As macroalgas ou as pequenas algas roxas que aglutinan sedimentos que e proporcionan un hábitat moi adecuado para diferentes especies como: anémonas ( Anemonia sulcata), ascidias (Phallusia mammillata, Clavelina lepadiformis), estrelas de mar (Marthasterias glacialis).
Algunhas especies de invertebrados epifaunales están presentes de forma notoria en todos os ambientes. Pequenos gasterópodos (Gibbula magus, Hinia reticulata), cangrexos eremita (Pagurus sp.), poliquetos tubícolas (Chaetopteridae, Onuphidae), centolas (Maja squinado), polvos (Octopus vulgaris), chocos (Sepia officinalis), etc.En canto ós peixes, especies de pequeno tamaño como o gobio de area (Pomatoschistus minutus), primitas (Callionymus lyra) ou, nos areais, os bancos de lanzons (Ammodytidae). Todos eles son presa de peixes maiores como son: robalos (Dicentrarchus labrax), rodaballos (Scophthalmus maximus), etc

0 comentarios:

 
ILLAS CIES - © 2007 Template feito por Templates para Você